ควันหลง thestar 8 ไปดูรอบคัดเลือกในการแต่ละภาคกันดูว่าเป็นอย่างไงบ้าง
ชมย้อนหลัง Thestar8 รอบ 22 คนสุดท้าย


ชมย้อนหลัง The Star 8 รอบคัดเลือกภาคเหนือ
ชมย้อนหลัง The Star 8 รอบคัดเลือกภาคใต้ชมย้อนหลัง The Star 8 รอบคัดเลือกภาคกลาง
ชมย้อนหลัง The Star 8 รอบคัดเลือกภาคอีสาน
 

ที่มา: EDT GUIDE

edit @ 22 Feb 2012 11:49:39 by เที่ยวกะแอ๋ว

edit @ 22 Feb 2012 11:50:13 by เที่ยวกะแอ๋ว